Usluge ( cijene )

 

 

Apartman 1 i 2: 79 € 150 KM
Apartman 3: 53 € 100 KM
Apartman 4: 105 € 200 KM
Privatno korištenje apartmana po osobi: 42 € 80 KM
Pomočni ležaj: 13 € 25 KM

 

 

Oprema

 

 

 • Cijene se odnose na jednu noć;
 • U cijenu je uračunat PDV u iznosu od 17,00%;
 • Boravišna taksa koja je uračunata u cijenu se naplaćuje u skladu sa Uredbom o boravišnoj taksi Federacije Bosne i Hercegovine:
  • Djeca do 12 godina starosti oslobođena plaćanja ( 0,00 KM),
  • Osobe od 12 do 26 godina starosti plaćaju boravišnu taksu umanjenu za 50,00% (1,00 KM),
  • Osobe preko 26 godina starosti plaćaju 100,00% iznos boravišne takse ( 2,00 KM);
 • U skladu sa Uredbom o boravišnoj taksi sljedeće osobe su oslobođene plaćanja iste:
  • djeca do dvanaest godina starosti,
  • slijepe, gluhe i osobe s tjelesnim invaliditetom,
  • sudionici školskih ekskurzija organiziranih od strane školske ustanove,
  • lica upućena na liječenje u lječilište od strane zdravstvene ustanove,
  • strani državljani koji su po međunarodnim propisima i sporazumima oslobođeni plaćanja takse,
  • pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva odbrane, kada noće u smještajnom objektu, a nalaze sa na izvršenju službenih zadaća,
  • sezonski radnici s prijavljenim boravkom u turističkom mjestu;
 • Djeca ispod 6 godina plaćaju krevet u iznosu od polovine redovne cijene;
 • Za organizovane grupe odobravamo popust od 20,00%;
 • Cijene koje su naznačene u eurima, na rezervacijama koje su primljene putem web portala za rezevisanje smještaja, su obračunate po zvaničnoj kursnoj listi Centralne banke BiH;
 • Knjiga žalbe se nalazi na recepciji.

 

 

massimo holding d.o.o. tel: 033/953-486 fax: 033/953-488 e-mail: info@hostel.massimo.ba adresa: dženetića čikma 8 71000 sarajevo